Ngân hàng

Tại 8059, chúng tôi cố gắng xử lý tất cả các yêu cầu giao dịch một cách nhanh chóng và hiệu quả. Xin lưu ý rằng hãy giữ lại mọi biên lai ngân hàng hoặc số tham chiếu giao dịch (TRN) có liên quan vì chúng tôi có thể yêu cầu nó làm bằng chứng giao dịch.

Tùy chọn loại giao dịch ngân hàng
Hạn mức giao dịch (VND)
"Thời gian giao dịch"
thấp nhất
cao nhất
NẠP TIỀN
ATM / CDM
30.00
100,000.00
5 phút
Giao dịch trực tuyến
Ngân hàng địa phương
RÚT TIỀN
Rút nhanh 50.00 10,000.00 10 phút
Ngân hàng địa phương 50.00 50,000.00 1 ngày


LƯU Ý:
  • Số tiền tối thiểu được đánh giá trên cơ sở mỗi giao dịch.
  • Số tiền tối đa được đánh giá bằng tổng khối lượng giao dịch hàng ngày.
  • Các khoản rút tiền lớn đòi hỏi nhiều thời gian hơn để xử lý.
  • Thời gian xử lý sẽ chỉ có hiệu lực khi chúng tôi đã nhận được và xác minh yêu cầu giao dịch của bạn.
  • Xin lưu ý rằng nếu bạn có bất kỳ khoản tiền thưởng chưa thanh toán nào trong tài khoản người chơi của mình, bạn có thể không thể rút tiền cho đến khi bạn đã hoàn thành các yêu cầu mức cược của khoản tiền thưởng cụ thể đó.
  • Trong trường hợp số tiền đặt cược thấp hơn 50% tổng số tiền đã gửi, mọi yêu cầu rút tiền sẽ phải chịu phí dịch vụ & quản lý 10%, dựa trên tổng số tiền đã gửi.
  • Thông báo SMS sẽ được gửi cho bạn mỗi khi tiền được gửi vào hoặc rút từ tài khoản người chơi của bạn.